2018

pdf Акциски план за организирање и реализирање на Проектот „ЛИДЕР“ – избор на најдобар ученик по струка од завршните години во стручното образование во Република Македонија.

pdf Преглед на училишта - домаќини и време на реализација на активности за избор на Лидер на струка за 2018 година