Угостителско-туристичка струка

 Угостителски техничар, Угостителски техничар за рурален туризам, Техничар за настани и анимации.

pdf Хотелско-туристички техничар