ТОРИНО ПРОЦЕС 2016-2017
НАЦИОНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - ТОРИНО ПРОЦЕС 2016-2017 год.