Одделение за наставни планови и програми
М-р Ридван Зеќири - Советник за машинска струка
e-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Азра Тутиќ - Советник за сообраќајна струка и геолошко-рударска и металуршка струка
e-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

М-р Зоран Јовчевски - Советник за електротехничка струка
e-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

М-р Бранко Алексовски - Советник за земјоделско - ветеринарна струка
e-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

М-р Елизабета Јовановска Радановиќ - Советник за економско – правна и трговска струка
e-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

М-р Лидушка Василевска - Советник за здравствена струка
e-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Марија Настовска - Советник за струката лични услуги и текстилна струка
e-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

М-р Чедомир Димовски - Советник за угостителско - туристичка струка
e-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

М-р Ардијана Исахи Палоши - Советник за хемиско-технолошка и графичка струка
e-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете