Skip to content

Патека:Насловна
Годишен Јубилеј

Центарот за стручно образование и обука - Скопје, на ден 09 март 2010 година ја прослави тригодишнината од своето постоење во просториите на СУГС „Лазар Танев„ - Скопје.
Голема благодарност изразуваме за присуството на вицепремиерот за европски прашања г-дин Васко Наумовски и австрискиот амбасадор H.E. Mr. Alois Kraut.

Прочитај повеќе...
 
Соопштение 11.01.2010 година

Конкурс за издавање на учебници

Ве известуваме дека Министерството за образование и наука објави Конкурс за издавање на учебници за прва, втора, трета и четврта година за четиригодишното средно стручно образование. Конкурсот е даден во прилог. Наставните програми можете да ги превземете од оваа web страна [линк ].

 
Соопштение од 07.12.2009 година
Ве известуваме дека Министерството за образование и наука во рамките на проектот бесплатни учебници за потребите на средното стручно образование објави ЈАВЕН ПОВИК за искажување на интерес за изработка на ракописи за учебници за средно стручно образование, со цел прибирање на информации за можните автори на учебници за прва и втора година за четиригодишното стручно образование.
Подетални информации ќе најдете на веб страната на Министерството за образование и наука http://rakopisi.mon.gov.mk/intro
 
Актуелности
На ден 07 и 08 Октомври 2009 година во Маврово, се одржа дводневна обука за дел од вработените во Центарот на тема “Вовед во водството“, со што практично отпочна реализацијата на “пакетот интервенции“ согласно Меморандумот за разбирање и соработка склучен помеѓу програмата на УСАИД за човеков и институционален развој и Центарот.

Прочитај повеќе...
 
www.yesnetwork.mk

Следење

al.gif AL
  en.gif EN
   
РМ

bannerbrosura.png  

Екстерно Тестирање Прашања
programi.jpg
СТРАТЕГИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 2013 – 2020