Skip to content

Патека:Насловна
ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА СТРУКА Испечати Е-пошта

Собирач и постапувач со отпад

Млекар на фарма

Изработувач на бурек, лиснато тесто и пити
Изработувач на путер
Изработувач на сирење
Обработувач на месо
Обработувач-продавач на месо и месни производи
Обработувач на млеко
Пекар за производство на кори, јуфки и кадаиф
Пекар за производство на бели печива и пица
Пекар за производство на леб
Производител на пастеризирани месни производи
Производител на свежи месни производи
Производител на киселомлечни производи
Производител на стерилизирани месни производи
Производител на трајни месни производи

___________________________________________________________________________________

Хемиски-процесен оператор
Кондитор
Контролор на емисија на гасови од стационарни извори
Контролор на отпад и опасни материи
Контролор на квалитет на производи и материјали
Контролор на квалитет на вода
Оператор во детергентска индустрија
Oператор во фармацевтска индустрија
Оператор со горива
Oператор за хемиски анализи
Оператор во козметичка индустрија
Оператор на микробиолошки и санитарни анализи
Оператор во неорганската индустрија
Оператор во органско-полимерна индустрија
Преработувач на овошје и зеленчук
Преработувач на кафе, чаеви и додатоци за јадења
Преработувач на жито/Мелничар
Производител на безалкохолни и алкохолни пијалоци
Производител на квасец и етанол
Производител на пиво и оцет
Производител на шеќер
Ракувач со машини за амбалажирање, пакување и етикетирање

Автолакер
Пожарникар

Конфекционер на месо
Млекар
Преработувач на месо и месни производи  
Продавач/продавачка на месо и месни производи
Производител на млеко и млечни производи
Oператор во фармацевтската индустрија
Oператор на фармацевтски активни супстанции
Козметички процесор 
Изработувач на леб и бели пецива 
Преработувач на млеко

 
www.yesnetwork.mk

Следење

al.gif AL
  en.gif EN
   
РМ
bilten-banner.png

bannerbrosura.png
programi.jpg
СТРАТЕГИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 2013 – 2020