Skip to content

Патека:Насловна
МАШИНСКА СТРУКА Испечати Е-пошта

Автолакер
Автолимар
Автомеханичар (лесно возило)
Бравар
Конструкциски механичар
Машинист за хидропневматски постројки
Машинобравар
Машински механичар
Машинист за термопостројки
Металоглодач
Металостругар
Монтер за водоводна и санитарна инсталација/Монтер за топловодна инсталација
Вулканизер
Заварувач

___________________________________________________________________________________

Алатничар
Дијагностичар на неисправности на возила
Инсталатер за греење, климатизација и вентилација со вештини за енергетска ефикасност на објекти
Изработувач на CNC програма
Механичар за енергетски постројки
Механичар и монтер на мотори и моторни возила
Оператор на CNC машина
Оператор на компјутерски управувани системи
Оператор на технологијата на производство и одржување на мотори и моторни возила
Оператор на технологијата на изработка на метални конструкции
Оператор на технологијата на обработка на метали со деформација и режење
Оператор на технологијата на производство и одржување на процесни машини , постројки и машинска механизација
Оператор на технологијата на производство и одржување на енергетски машини и постројки
Оператор на технологијата на заварување
Ракувач со пострoјки за производство на енергија
Соработник за техничка документација во машинството

Контролор за технички преглед на возила

Автомеханичар
МИГ (метал инертен гас) – МАГ (метал активен гас) заварувач
Монтер на гасоводна инсталација
ТИГ заварувач
Заварувач (рачно електролачно и пламенско заварување)
Вулканизер и балансер
Лимар

 
www.yesnetwork.mk

Следење

al.gif AL
  en.gif EN
   
РМ
bilten-banner.png

bannerbrosura.png
programi.jpg
СТРАТЕГИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 2013 – 2020