Skip to content

Патека:Насловна
ГРАДЕЖНО-ГЕОДЕТСКА СТРУКА Испечати Е-пошта

Фасадер
Монтер за сува градба

Армирач
Бетонирач
Дом мајстор
Молер - декоратор
Одржувач на градежни објекти
Оџачар
Плочкар
Поставувач на подови
Поставувач на покриви
Ѕидарски работник

___________________________________________________________________________________

Геодет за урбанизам, просторно планирање и менаџмент

Геодет за инженерска геодезија
Геодет за урбанизам, просторно планирање и менаџмент
Оператор за дизајн на внатрешна архитектура
Оператор-изведувач на градежни работи од архитектура
Оператор за изведба и контрола на градежни работи
Соработник при изработка на проектна документација
Соработник за техничка документација за градежни работи 
Геодет за катастарски работи

Фасадер
Гипсер-монтер
Монтер за сува градба
Дизајнер на внатрешна архитектура
Ракувач со градежна механизација

 

   

 
www.yesnetwork.mk

Следење

al.gif AL
  en.gif EN
   
РМ
bilten-banner.png

bannerbrosura.png
programi.jpg
СТРАТЕГИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 2013 – 2020