Më 13.6.2012 me fillim në ora 12 në Shkup, KulturKontakt në bashkëpunim me Qendrën për Arsim

13.6.2012 me fillim në ora 12 në Shkup, KulturKontakt në bashkëpunim me Qendrën për Arsim Profesional dhe Trajnim realizoi manifestimi përfundimtar nga projekti pesëvjeçar  tour. reg, i cili promovoi arsimin me drejtim të turizmit në shkollat e mesme në Republikën e Maqedonisë. Në këtë eveniment nxënësit nga gjashtë shkollat e mesme me drejtim të turizmit dhe hotelerisë i prezantuan projektet e tyre në bashkëpunim me subjektet ekonomike.

Këtë eveniment  e hapi  ambasadori i austriak, në Republikën e Maqedonisë, z. Mihaell Tomas Bajer dhe zëvendësministri i Arsimit dhe Shkencës, z. Safet Neziri. 

p1010498.jpg