Skip to content

Pathway:Ballina
Punëdhënës për trajnim praktik

Formular për aplikim të punëdhënësve për realizimin e trajnimit praktik të nxënësve nga shkollat e mesme profesionale.

 
Proekti për zhvillim profesional dhe në karrierë
Kompetenca themelore profesionale dhe standarde për arsimtarë
Kompetenca themelore profesionale dhe standarde për bashkëpunëtorë profesional
Kompetenca profesionale për drejtor të shkollave fillore dhe të mesme
Doracak për vëzhgimin e punës dhe planifikimin e zhvillimit profesional
Udhëzues - Arsimtarë nga fillestar deri në mentor
Udhëzues - Bashkëpunëtorë profesional nga fillestarë deri në mentor
Udhëzues - Për mbështetje mentoruese të fillestarëve
 
SWISS CONTACT

Nënshkruhet Memorandum Mirëkuptimi mes Qendrës për Arsim Profesional dhe Trajnim dhe Programit për Rritjen e Punësisë së Tregut

 

 
Thirrje për shprehje interesi

Projekt i Përbashkët i Bashkimit Evropian dhe i Këshillit të Evropës
“Mbështetje Rajonale për Arsim Gjithëpërfshirës”

Образец за пријавување
Повик за изразување на интерес

Fletë aplikimi
Thirrje për shprehje interesi

Başvuru formu
İlgi beyanı daveti

 
11-17.11.2012, Vizitë në Republikën e Lituanisë

Në kuadër të projektit Institutional collaboration in VET for Integrate Europe, Leonardo Da Vinçi – mobilitete, aksioni Vetpro – profesionalë në arsimin dhe trajnimin profesional, Qendra e Arsimit Profesional dhe Trajnimit realizo një vizitë shtatëditore në Vilnius, Republikën e Lituanisë.

Këtë projekt, Qendra realizoi me përkrahjen e institucionit partner nga Lituania “Qendra e Zhvillimit të Kualifikimeve, Arsimit dhe Trajnimit Profesional”

Lexoni përmbajtjen...
 
REZULTATET NGA TWINNING PROJEKTI

REZULTATET NGA TWINNING PROJEKTI - MBËSHTETJE PËR MODERNIZIMIN E SISTEMIT TË ARSIMIT PROFESIONAL DHE TRAJNIMIT

Udhëzim për implementimin e arsimit të ri profesional 2 dhe 3 vjeçar për profesione

Trajnim me punë praktike

TRAJNIM PRAKTIK I MËSIMDHËNËSVE

Program për trajnim pedagogjik – andragogjik të mentorëve tek punëdhënësit për zbatimin e trajnimit praktik të nxënësve në vendin e punës

Plani personal arsimor

Situatat mësimore në arsimin e mesëm 4 vjeçar profesional dhe 3 vjeçar për zeje dhe profesione

MANUAL I SHKURTËR PËR PROMOVIMIN EFIKAS TË ARSIMIT TË MESËM 4 VJEÇAR PROFESIONAL DHE 3 VJEÇAR PËR ZEJE DHE PROFESIONE

 
24.10.2012, Konferenca fillestare
24.10.2012, Konferenca fillestare

Në hapësirat e Odës Ekonomike të Maqedonisë u mbajt “Konferenca fillestare për trajnim në zbatimin e plan-programeve të reja mësimore” në organizim të Qendrës për Arsim Profesional dhe Trajnim nga Republika e Maqedonisë dhe Institutit slloven për arsim profesional dhe trajnim
Konferencën e hapi z. Zeqir Zeqiri, drejtor i Qendrës për Arsim Profesional dhe Trajnim, si edhe udhëheqës i projektit nga vendi shfrytëzues.
Ndërsa, për rezultatet e arritura në kuadër të Twinning projektit foli z Elido Bandelj, drejtor i Institutit për arsim profesional dhe trajnim nga Republika e Sllovenisë, udhëheqës i projektit nga vendi anëtar.
Në këtë konferencë morën pjesë drejtorët nga shkollat e mesme profesionale, përfaqësues nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Inspektorati Shtetëror i Arsimit, Byroja për Zhvillimin e Arsimit, Qendra për Arsimin e të Rriturve dhe Odat ekonomike.

 
Kongresi i tretë ndërkombëtar, në Shangai, Republika e Kinës

Kongresi i tretë ndërkombëtar për arsim teknik-profesional dhe trajnim, si dhe transformimi i arsimit teknik-profesional dhe trajnimit:

Ndërtimi i shkathtësive të nevojshme për punë dhe jetë

Kongresi i tretë ndërkombëtar për arsim teknik-profesional dhe trajnim u mbajt në maj të vitit 2012, në Shangai, Republika e Kinës nën patronazhin e UNESKO-s. Në të njëjtin eveniment morën pjesë 800 përfaqësues nga 195 shtete që paraqet një gamë të gjerë të palëve të interesuara duke përfshirë ministra nga resorët e arsimit, politikës sociale, financave, si dhe organizata ndërkombëtare, sektori privat, sindikatat, universitete, shoqata qytetarësh etj.

Lexoni përmbajtjen...
 
Më 13.6.2012 me fillim në ora 12 në Shkup, KulturKontakt në bashkëpunim me Qendrën për Arsim

13.6.2012 me fillim në ora 12 në Shkup, KulturKontakt në bashkëpunim me Qendrën për Arsim Profesional dhe Trajnim realizoi manifestimi përfundimtar nga projekti pesëvjeçar  tour. reg, i cili promovoi arsimin me drejtim të turizmit në shkollat e mesme në Republikën e Maqedonisë. Në këtë eveniment nxënësit nga gjashtë shkollat e mesme me drejtim të turizmit dhe hotelerisë i prezantuan projektet e tyre në bashkëpunim me subjektet ekonomike.

Këtë eveniment  e hapi  ambasadori i austriak, në Republikën e Maqedonisë, z. Mihaell Tomas Bajer dhe zëvendësministri i Arsimit dhe Shkencës, z. Safet Neziri. 

Lexoni përmbajtjen...
 
Më 30.6.2012 projekti tour.reg, i financuar nga bashkëpunimi zhvillimor austriak, ndërsa i zbatu

30.6.2012  projekti tour.reg, i financuar nga bashkëpunimi zhvillimor austriak, ndërsa i zbatuar nga KulturKontakt në bashkëpunim me Qendrën për arsim Profesional dhe Trajnim u organizua tryezë e rrumbullakët e cila për objektiv kishte refleksionin nga përdorimi i Udhëheqësit të përgatitur për praktikë feriale për shkollat e mesme nga drejtimi turizmit dhe hotelerisë.

Në këtë eveniment morën pjesë përfaqësues nga odat ekonomike, shkollat e mesme profesionale me drejtim të turizmit dhe hotelerisë.

Lexoni përmbajtjen...
 
<< Fillim < E mërparshme 1 2 3 Tjetra > Fund >>

Rezultatet 1 - 10 nga 23
www.yesnetwork.mk

R:SS

mk.gif MK
  en.gif EN
   
РМ
  eksterno1-baner1-4-csoo.jpg
strategija_al.jpg