Skip to content

Pathway:Ballina
Thirrje për shprehje interesi Printoni E-mail

Projekt i Përbashkët i Bashkimit Evropian dhe i Këshillit të Evropës
“Mbështetje Rajonale për Arsim Gjithëpërfshirës”

Образец за пријавување
Повик за изразување на интерес

Fletë aplikimi
Thirrje për shprehje interesi

Başvuru formu
İlgi beyanı daveti

 
www.yesnetwork.mk

R:SS

mk.gif MK
  en.gif EN
   
РМ
  eksterno1-baner1-4-csoo.jpg
strategija_al.jpg