Skip to content

Патека:Насловна
Информативен Билтен на ЦСОО

 

ИНФОРМАТИВЕН БИЛТЕН НА ЦСОО бр.6

ИНФОРМАТИВЕН БИЛТЕН НА ЦСОО бр.5

ИНФОРМАТИВЕН БИЛТЕН НА ЦСОО бр.4

ИНФОРМАТИВЕН БИЛТЕН НА ЦСОО бр.3

ИНФОРМАТИВЕН БИЛТЕН НА ЦСОО бр.2

ИНФОРМАТИВЕН БИЛТЕН НА ЦСОО бр.1

 
Проект за професионален и кариерен развој на наставни
 
SwissContact
Потпишан Меморандум за разбирање меѓу Центарот за стручно образование и обука и Програмата за зголемување на пазарната работливост

 
Лидер на струка
КЛИКНЕТЕ ЗА ПОВЕЌЕ...
 
Државни натпревари 2014
Резултати од државни натпревари 2014
 
Повик за изразување на интерес

Заеднички проект на Европската унија и Советот на Европа
„Регионална поддршка за инклузивно образование“

Образец за пријавување
Повик за изразување на интерес

Fletë aplikimi
Thirrje për shprehje interesi

Başvuru formu
İlgi beyanı daveti

 

 
Информација- Завршен настан твининг проект

Центарот за стручно образование и обука, Скопје и Центарот за стручно образование,  Љубљана,  Ве информираат дека на 23.5.2013 (четврток) во ЕУ Инфо Центарот со почеток во 10 часот ќе се одржи завршниот настан на твининг проектот , финансиран од ЕУ „Поддршка на модернизација на системот за образование и обука„. На настанот ќе бидат презентирани завршните резултати од проектот.

Агендата на настанот e достапна тука .

 
11-17.11.2012, Посета на Република Литванија

Во рамките на проектот Institutional collaboration in VET for Integrate Europe, Леонардо Да Винчи - мобилности, акција ветпро - професионалци во стручно образование и обука, Центарот за стручно образование и обука реализира седумдневен престој во Вилниус, Република Литванија.

Овој проект, Центарот го реализираше со поддршка на партнер институцијата од Литванија „Центар за развој на квалификации и стручно образование и обука“.

Прочитај повеќе...
 
РЕЗУЛТАТИ ОД ТВИНИНГ ПРОЕКТОТ
РЕЗУЛТАТИ ОД ТВИНИНГ ПРОЕКТОТ “ПОДДРШКА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈАТА НА СИСТЕМОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА”

ИЗВЕШТАЈ ЗА АНАЛИЗАТА НА ОБУКИ

СТРАТЕГИЈА И АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ОБУКИ

Упатство за имплементација на новините во стручното оспособување и стручно образование за занимања во стручните училишта

ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧ

ПРАКТИЧНА ОБУКА НА НАСТАВНИЦИТЕ

ПРОГРАМА ЗА ПЕДАГОШКО- АНДРАГОШКО ОСПОСОБУВАЊЕ НА МЕНТОРИ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИ

ЛИЧЕН ОБРАЗОВЕН ПЛАН

Практичен водич низ управувањето со проекти финансирани од ЕУ

Модули за образовни програми

Ситуации на учење во 4- годишното средно стручно (техничко) и 3-годишното образование за занимања

КРАТОК ПРИРАЧНИК ЗА ЕФИКАСНА ПРОМОЦИЈА НА 4-ГОДИШНОТО СРЕДНО СТРУЧНО И 3-ГОДИШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗАНАЕТИ И ЗАНИМАЊА

 
24.10.2012, Воведна конференција
24.10.2012, Воведна конференција

Во просториите на Стопанската комора на Македонија, одржана е „Воведна конференција за обуки за имплементација на новите наставни планови и програми“ во организација на Центарот за стручно образование и обука од Република Македонија и Институтот за стручно образование и обука на Република Словенија.
Конференцијата ја отвори г-дин Зеќир Зеќири, директор на Центарот за стручно образование и обука и проект лидер на земјата корисник.
Резултатите кои досега се постигнати во рамките на твининг проектот беа презентирани од страна на г-дин Елидо Бандељ, директор на Институтот за стручно образование и обука на Република Словенија и проект лидер на земјата членка.
На конференцијата присуствуваа директори на средни стручни училишта, претставници од Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, Државниот просветен инспекторат, Бирото за развој на образованието, Центарот за образование на возрасни и коморите.

 
www.yesnetwork.mk

Следење

al.gif AL
  en.gif EN
   
РМ

bannerbrosura.png
Екстерно Тестирање Прашања
programi.jpg
СТРАТЕГИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 2013 – 2020